Vastuullisuusviestintää

Nykypäivänä jokainen edistyksellinen yritys huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan, mutta edelleen vain harvat hyödyntävät sitä kunnolla viestinnässä ja brändäyksessä.

Edelläkävijyydestä, onnistumisesta hyvässä kierrätyskeississä ja sen lopputuloksena saaduista luvuista on mukava viestiä yrityksen omille sidosryhmille.

Vastuullisuus osaksi viestintää

Sorttausavun ”vuokraviestintäpäällikkö” toteuttaa kierrätys- tai realisointiprojektista yrityksen viestintään soveltuvia, faktoihin perustuvia viestintäaineistoja.

Sorttausapu dokumentoi ja mittaa kaikkia toimeksiantoja ennalta sovituilla mittareilla. Perustason mittarit ovat arvioidut säästöt (materiaali, logistiikka, säästöt jätekulut) ja toteutuneet tuotot (myyntitapahtumat euroina).

Lähtötason mittaaminen ja vertaaminen kehittyviin prosesseihin tai muu yritykselle soveltuva mittaaminen voidaan sisällyttää palveluun erikseen sopimalla.

Vastuullisuus kannattaa tuoda yhdeksi viestinnän ja brändin kulmakivistä, koska kaikilla ihmisillä on kuulumisen tarve, halu olla osa suurempaa kokonaisuutta, ja kaiken kaikkiaan löytää elämästä jokin tolkku eli merkityksellisyys.

Ota yhteyttä