Sorttausapu on palvelu, joka mahdollistaa erilaisten käytöstä poistuvien tai ylijäämätuotteiden toimittamisen uudelleenkäyttöön. Kysyntää on sekä yksityisellä sektorilla että julkisten palvelujen sektorilla. Palvelu kohdennetaan käyttökelvottomien aineksien lajittelussa neuvomiseen ja uusien käytänteiden luomiseen yrityksissä. Tavoitteena on tällöin vähentää jätteenkäsittelystä syntyviä kuluja ja väylätä materiaalit jätelain mukaisesti.

Yrityksien päättäjät ymmärtävät myös mahdollisuuden muuttaa jätekulut tuotoksi. Taloudellisesti kannattavaa on kehittää ylijäämäksi tai jätteeksi mielletylle materiaalille uusi käyttökierros. Sorttausapu on välittäjän roolissa ylijäämän myymisessä ja materiaalia tarvitsevien yrityksien löytämisessä. Kolmas faktori materiaalitehokkuuden nostamiseen yrityksissä on positiivisen viestin merkitys sen viestinnässä.

Ennen kaikkea taustalla on fakta, että materiaali- ja energiatehokkuus ovat välttämättömyys nyt.

Sorttausapu on ollut mukana Materiaalipankki-verkkokaupan ja Mahdoton-yhteisön suunnittelussa ja toteutuksessa. EkoTahto-hanke tuotti tuon yrityksille tarkoitetun ylijäämämateriaalien nettikaupan ympäristöministeriön rahoitusavustustamana. Päähakija oli Kierrätysverkko Oy, yhteistyökumppanina myös Lahden kaupungin GreenCity-hanke.